page view image

Ein meister med fargar (PREMIERE)

Arrangementsinformasjon
event image

Lansering av ein nylaga informasjonsfilm om Nils Bergslien. Innleiing ved prof. emeritus Gunnar Danbolt.

Nils Bergslien (født 26. februar 1853Voss, død 18. desember 1928) var ein norsk målar, teiknar, illustratør og bilethoggar. Han vart utdanna ved onkelen Knud Bergsliens og Morten Müllers malerskole i Kristiania, og ved Akademie der Bildenden Künste München. Han var kjent for sine nasjonalromantiske folkelivsskildringar og motiv frå eventyr og sagn, mellom anna komiske nissebilder reprodusert som postkort. Bergslien arbeida også med dekorasjonsmåleri og utforma relieff, medaljongar og liknande.

bergslien